Pro ty nejmenší v nouzi ostrůvek bezpečí vždy čeká, nesouc naději v těžkých chvílích.

Funkce

Vybavení

 • Automatická dvířka
 • Detekce zábrany dvířek
 • Automatická regulace teploty
 • Vyhřívaná vanička
 • Vyhřívaný plášť
 • Klimatizace
 • Nucený přívod vzduchu
 • Nerezový materiál

Několik vrstev zabezpečení

 • Monitorovací počítač s hlasovým a obrazovým výstupem
 • Kamera snímající vnitřní prostor Babyboxu
 • SMS zprávy a volání při otevření a aktivaci
 • Obrázek vnitřního prostoru zasílaný na PC a mobily
 • 24/7 Monitoring
 • Emailové notifikace při jakékoliv události

Vzdálená správa

 • Periodické odesílání dat na vzdálený server
 • Analýza a vizualizace dat
 • Vzdálený management Babyboxu
 • Vzdálená správa monitorovacího počítače
 • Vzdálená správa notifikací pro nemocnice

Babybox

Detailní pohled na Babybox ze přední strany

Babyboxy, umístěné v nemocnicích daného regionu, představují záchranný bod pro ty, kteří se ocitnou v hluboké životní nouzi. Toto diskrétní řešení nabízí rodičům ve špatné životní situaci možnost zanechat své novorozence v bezpečném a regulovaném prostředí, když cítí, že nemohou poskytnout dítěti odpovídající péči. Pomocí moderních technologií babyboxy zajišťují nepřetržitý dohled a teplotní regulaci pro miminka. Několika úrovňové notifikační provedení okamžitě informuje obsluhu o vloženém dítěti, které díky tomu v současné době stráví v Babyboxu průměrně pouze asi 6 minut.

Více o Babyboxech se můžete dozvědět na oficiálních stránkách - www.babybox.cz.

Monitorovací panel

Nainstalovaný monitorovací panel v prostorách nemocnice

V nemocnici je umístěn monitorovací panel v místnosti stálé služby (zpravidla na novorozenecké JIP), primárně navržený pro sledování obsahu babyboxu. Panel zobrazuje důležité informace: teplota, napětí, stav dvířek, stav datové sítě, nastavené parametry, které umožňuje vzdáleně měnit, a další důležité ukazatele. Jakékoli odchylky nebo neobvyklé události generují obrazové upozornění a na naléhavé události upozorňuje navíc hlasem a tónem, což zajišťuje vysokou dostupnost a spolehlivost Babyboxů. Díky integrované kameře vidí obsluha v reálném čase dění v Babyboxu, na které může okamžitě reagovat.

Kontakt Servis

Servis

Email: [email protected]

Telefon: +420 606 043 886

Statistiky

Počet dětí